Γλυκαντικό (Γλουταμινικό – MSG) – Carnation Spices Cyprus