Ρύζι Κίτρινο (Barboiled) – Carnation Spices Cyprus