Ποιοτικός
Έλεγχος

 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Ανέκαθεν η διασφάλιση ποιότητας αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα για την Εταιρία ΓEOXAKO. Ο αυστηρός έλεγχος ποιότητας που εξασκείται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την επιλογή της πρώτης ύλης μέχρι την διανομή του τελικού προϊόντος, έχει καθιερωθεί σαν η σημαντικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρία συνεργάζεται με διαπιστευμένους οργανισμούς επιθεωρήσεων και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Η Εταιρία ΓΕΟΧΑΚΟ είναι πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων ISO 22000:20015 (HACCP), απο την QMSCERT. Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η Εταιρία ΓΕΟΧΑΚΟ έχει υπογράψει Συμφωνία Μέλους με την Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd, που αποτελεί Φορέα Διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών που τοποθετούνται στην Κυπριακή αγορά.