Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών και Προωθητικών Ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας ΓΕΟΧΑΚΟ

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας ΓΕΟΧΑΚΟ έχουν όσοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 2. Από τους διαγωνισμούς αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) οι εργαζόμενοι του διοργανωτή και β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους
 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από τους Διαγωνισμούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ανακοίνωση του διαγωνισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται μόνο όσες συμμετοχές ακολουθήσουν ρητά τις οδηγίες των διαγωνισμών. Οι αναρτήσεις πρέπει να είναι δημόσιες (public) και όχι προσωπικές (private).
 4. Τα δώρα των διαγωνισμών είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάζονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα.
 5. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Διοργανωτή σε μέρα που θα ανακοινώνεται στην ανάρτηση του κάθε διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας και οι νικητές θα ανακοινώνονται σε επίσης προκαθορισμένη μέρα.
 6. Τα ονόματα των νικητών αναρτιόνται στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο αναφέρεται ο διαγωνισμός και οι νικητές καλούνται να στείλουν μέσω προσωπικού μηνύματος τα στοιχεία τους για σκοπούς ταυτοποίησης. Αν κάποιος τυχερός ή τυχερή δεν επικοινωνήσει στέλνοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της σε διάστημα 1 βδομάδας από την σχετική ειδοποίηση του Διοργανωτή, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εκ νέου κλήρωση κ.ο.κ. Επιπλέον, οι νικητές έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους σε διάστημα 2 βδομάδων από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.
 7. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει αλλαγές για την αντιμετώπιση των νέων προτύπων που θεσπίστηκαν από τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητα μας και δεσμευόμαστε να το πράξουμε. Eαν θέλετε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ 22467678.
 8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, της διάρκειας τους και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της ανάκλησής τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια κάποιας κλήρωσης ή να αντικαταστήσει το δώρο.
 9. Οι Συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς/προωθητικές ενέργειες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των διαγωνισμών γενικά ή/και των αποτελεσμάτων τους μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 10. Απαραίτητη προϋπόθεση για παραλαβή του/των δώρου/ων είναι η υπογραφή έντυπου παραλαβής του δώρου καθώς και η συγκατάθεση του/των νικητή/τών για ανακοίνωση του ονόματος τους ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου
 11. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 12. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, µε κανέναν τρόπο.